Mae’r Amgueddfa ac Oriel wedi llwyddo i sicrhau arian Treftadaeth y Loteri yn ogystal â chyllideb gan ymddiriedolaethau a sefydliadau eraill i ymgysylltu pobl gyda’u casgliadau. Mae’r prosiect hwn yn canolbwyntio ar bedwar prif beth: i symud i hen Lys yr Esgob Bangor, i ail-ddehongli arddangosfeydd yr amgueddfa, i wella gofal a mynediad i gasgliadau Prifysgol Bangor yn ogystal â gweithio gyda’r gymuned a grwpiau dysgu ar draws y sir. Mae hwn yn brosiect gwerth £2.4 miliwn gyda £1.4 miliwn yn dod o Gronfa Treftadaeth y Loteri. Ymysg yr arianwyr eraill mae Môn Menai (trwy Lywodraeth Cymru), Cyngor Celfyddydau Cymru, The Wolfson Foundation, Garfield Weston Foundation, The Ashley Family Foundation, Cyngor Gwynedd a Phrifysgol Bangor.

Diolch i gyd o'n cyllidwyr // Thank you to all our funders.

Diolch i gyd o’n cyllidwyr // Thank you to all our funders.