Amgueddfa: Oriel : Siop

Casgliadau amgueddfaol unigryw – y man cychwyn gorau i ddysgu mwy am y bobl a’r llefydd sy’n llunio rhai o straeon Gwynedd. Dodrefn Cymreig, tecstiliau, celf, archaeoleg, eitemau o hanes cymdeithasol… Wedi eu lleoli yn y cyn Ganon-dy, mae Amgueddfa ac Oriel Gwynedd, Bangor yn orlawn o storïau o Wynedd a’r ardal gyfagos. Ymysg rhai o’r trysorau y gallwch fwynhau y mae’r cleddyf Rhufeinig o Segontiwm, y ‘Welsh Not’, model o bont grôg Telford, Coron Brenin Enlli, a llawer mwy.

Arddangosfeydd yr Oriel.  Yn newid pob chwech i wyth wythnos, mae na rhywbeth newydd i’w gweld pob tro.  Ceir sioeau un-dyn a grwp gan artistiaid lleol a rhyngwladol ac arddangosefydd teithiol, hanesyddol, sioeau graddedigion a’ arddangosfa blynyddol y Celf Agored poblogaidd.

Anrhegion perffaith o’r Siop.  Mae yma stoc eang o grefftau unigryw  a wnaed a llaw gan gynnwy crochenwaith, gemwaith, sebon, cardiau cyfarch, llyfrau hanes a chelf a phrintiadau.   Mae’r rhan helaeth o’r crefftwyr rydym yn stocio yn byw a gweithio yng Nghymru.

Mynediad am ddim

……

Ar agor:
Dydd Mawrth i Ddydd Gwener  12.30-4.30;
Dydd Sadwrn 10.30-4.30

Cyfeillion.  Mae gennym gefnogwyr bywiog iawn, sef Cyfeillion Amgueddfa ac Oriel Gwynedd yn cefnogi ein gwaith yn yr amgueddfa ac oriel trwy godi arian ac ymwybyddiaeth o’r casgliadau.   Croesewir aelodau newydd at y Cyfeillion. Ceir rhagor o fanylion amdanynt yma.