Mae’r Amgueddfa yn trefnu digwyddiadau’n gyson sy’n cynnig gweithdai a chyfleon unigryw i blant, pobl ifanc a theuluoedd.  Ein gobaith yw ennyn diddordeb yn y casgliad cyfoethog o greiriau sydd gennym yma yn yr Amgueddfa. Mae’n ffordd arbennig o hwyliog i bobl gael gweld beth sydd y tu  ôl i ddorau’r Amgueddfa.


Stori Sydyn

Dydd Sadwrn, 25ain Gorffennaf

11:00 – 2:00

Amgueddfa ac Oriel Gwynedd, Bangor

Cyn bo hir bydd Amgueddfa ac Oriel Gwynedd yn symud i safle newydd dros y ffordd. Cyn ymadael hoffwn gofnodi rhai o’ch atgofion o’r adeilad a sut bod yr Amgueddfa ac Oriel wedi eich dylanwadu, ysbrydoli, newid neu fod o gymorth i chi. A wnaethoch ffrindiau newydd? Cwrdd ag arlunwyr cyffrous? A oes arddangosfeydd neu wrthrychau penodol wedi eich cyffwrdd neu greu argraff arnoch?

Beth am alw heibio i rannu eich atgofion? Gallwch sgwrsio, ysgrifennu neu cael eich recordio. Bydd staff a’r ffotograffydd Alan Whitfield wrth law.  Hoffwn defnyddio’r atgofion fel rhan o waith celf yn yr hydref pan fyddwn yn ail-leoli i’r safle newydd.

Os na allwch ddod ar Ddydd Sadwrn 25ain byddwn yn hapus i drefnu amser arall i gofnodi eich stori, neu gallwch ei rhannu ar e-bost. Os oes gennych luniau byddwn yn falch o allu cofnodi’r rhain hefyd. Gallwch e-bostio: amgueddfagwynedd@gwynedd.gov.uk

Stori Sydyn


Trysorau

25 Gorffennaf – 5 Medi , 2015

Arddangosfa gan aelodau

Criw Celf

ac arlunwyr tiwtora

Jenny Fell; Jan Gardner; Rosie Green;

Rebecca F. Hardy; Maria Hayes; Sian Hughes;

Rhian Price; Pea Restall; Bill Swann;

Mai Thomas; Tess Urbanska; Abi Whitehouse;

Catrin Williams; Karen Williams.

Trysorau


Graddedigion Celf Gain Coleg Menai

Gorffennaf 4 – 18

BA Celfyddyd Gain, Coleg Menai. ‘substens’ Detholiad o waith sy’n gyforiog o syniadau a deunyddiau gan 11 myfyriwr gradd.

Jeremy Cullimore


Graddedigion Celf Gain Prifysgol Bangor

Mehefin 13 – 27, 2015

Marilyn

Mae Sioe Gradd 2015 yn cynnwys 9 o artistiaid sy’n graddio ac sy’n gweithio mewn amrywiaeth eang o wahanol gyfryngau a meysydd pwnc. Bydd yr arddangosfa gyfoethog ac amrywiol hon yn cynnwys themau yn ymwneud a lle, hunaniaeth a’r amgylchedd.

Gwelwyd yr arddangosfa lawn yn Llanberis 30 Mai – 7 Mehefin gydag uchafbwyntiau i’w gweld yn Amgueddfa ac Oriel  Gwynedd, Bangor rhwng 13-27 Mehefin. Lansiad nos Wener 12 Mehefin, 6.30pm.


Gweithgareddau’r Haf

Pob dydd Mawrth yn ystod gwyliau’r haf (21 a 28ain o Orffennaf a 4,11,18 a 25ain o Awst) bydd gweithgareddau i’r teulu rhwng 1pm a 3.30pm.

Gweithgareddau am ddim.  Croesewir rhoddion.

RIMG0294


Arddangosfa Celf Agored 2015

Mawrth 7 – 18 Ebrill, 2015

open art

Mae arddangosfa flynyddol Celf Agored yn Amgueddfa ac Oriel Gwynedd yn awr ar agor i’r cyhoedd.  Bu agoriad swyddogol llwyddiannus iawn ar nos Wener 6ed o Fawrth pan gyflwynwyd gwobr y detholwyr i Timothy Pugh, arlunydd amgylcheddol o Mancot, Sir y Fflint.

Beth bynnag bo eich dewis o gelf, gyda dros116 o weithiau gan 83 o arlunwyr gwahanol, bydd rhywbeth yn siwr o fod at ddant pawb yn arddangosfa flynyddol celf agored.   Hon yw’r 20fed arddangosfa gelf agored olynol i’w chynnal yn Amgueddfa ac Oriel Gwynedd ym Mangor sydd yn parhau i gael ei chefnogi gan nifer eang o arlunwyr yr ardal a’r cyffiniau.

Bu panel o ddetholwyr yn dewis beth i’w arddangos allan o nifer fawr o geisiadau. Rhoddwyd gwobr y detholwr eleni o £300 i bâr o ddarluniau pensil a dyfrlliw ‘Extractor’ a ‘Spinner’ gan Timothy Pugh darluniau o ddarnau cydrannol diwydiannol,.

Rhoddwyd cymeradwyaeth uchel i unarddeg gwaith celf eraill sef ‘Arenig Fawr Dan Eira’ onnen cerfiedig gan Martin Wenham, ‘Ebb Tide’ darlun cyfrwng cymysg gan Gareth Davies, ‘End Wall’ paentiad acrylig gan Diana Davies, ‘Roses’ paentiad olew impasto gan Alan Knight, ’Toyshop’ paentiad acrylig gan Mair Wyn Cratchley, ‘Life Dance’ paentiad gouache gan Brigitte Kern, ‘High Moss’ tirlun mewn acrylig gan Dorothy M.Williams, ‘Crocodile Skins’ darlun inc gan Jasper Dawson Clough, ‘Fragments’ portread cyfrwng cymysg gan Alice Mayer, ‘Crow Study II’ darlun inc gan Aimee Louise Jones a pâr of ffotograffau ‘Moving On’ ac ‘On the Wild Side’ gan John Clark.

Bydd cyfle i’r cyhoedd ddewis eu ffefryn drwy bleidlais a bydd yr ennillydd yn derbyn gwobr o £100, rhodd gan Gyfeillion yr Amgueddfa ac Oriel, ar ddiwedd yr arddangosfa.


ARDDANGOSFA CELF AGORED 2015

Mawrth 7 – 18 Ebrill

Arddangosfa flynyddol gymysg gyffrous sy’n cael ei dethol gyda gwobr y detholwr yn cael ei gyflwyno.  Gwelir amrywiaeth eang o beintiadau, darluniau, ffotograffau a cherfluniau.  Ar ddiwedd yr arddangosfa, yn dilyn pleidlais gan y cyhoedd, fe gyflwynir hefyd gwobr Dewis y Bobl.

Dyddiadau cyflwyno gwaith;

Dydd Iau 12 Chwefror, 12.30-4.30

Dydd Gwener 13 Chwefror, 12.30-4.30

Agoriad swyddogol yr arddangosfa;

Nos Wener 6 Mawrth, 7.00-8.30

Bydd ail ddangosiad o weithiau detholedig yn Oriel Pendeitsh, Caernarfon

Ebrill 24 – 14 Mehefin

ar agor yn ddyddiol 9.30-4.30


Gweithgareddau i’r teulu

Chwefror 17 – Gweithgaredd Hanner Tymor, 1.00-3.30pm

Mawrth 28 – Dathlu Gwyl Dewi – creu hetiau Cymreig a pethau crefftus eraill, 11.30am – 3.30pm

Mawrth 31 a 7 Ebrill – Gweithgareddau Pasg, 1.00-3.30pm

Am ddim, ond croesewir rhoddion.


CYFRES DARLITH Y CYFEILLION

Cynhelir amser cinio ar ddydd Gwener ar y diwrnodiau canlynol, rhwng 12.45-1.30. Thema’r gyfres fydd Plas yr Esgob.

Chwefror 13- Margaret Dunn, Prosiect Dendrocronoleg- Plas yr Esgob – Ty hynaf Bangor?

Chwefror 20 – George Smith, Archaeoleg y Gadeirlan a’r Plas

Chwefror 27 – David Price, Tai’r Esgobion eraill

Mawrth 6 – Taith tywys o amgylch Plas yr Esgob gyda Esther Roberts wrth i’r gwaith adnewyddu fynd rhagddi.

Yn saesneg fydd y darlithoedd.  Fydd y taith tywys yn ddwy-ieithog.

Free for members of the Friends.  Donations encouraged from non-members.


CALIGRAFFI I BAWB

Mae Sefydliad Confucius Prifysgol Bangor yn cyflwyno:

Blwyddyn Newydd Tsieineaidd Gweithdy Calligraffi

中国春节书法体验活动

Sadwrn 21 Chwefror, 12.30-3pm Amgueddfa ac Oriel Gwynedd, Bangor Mynediad am ddim, croeso i bawb

Dewch draw i’r oriel ar gyfer prynhawn o ddiwylliant Tsieineaidd i ddathlu’r Flwyddyn Newydd Tsieineaidd gyda gweithdy caligraffi arbennig*, cerddoriaeth Tsieineaidd a bwyd bys a bawd i’w weini o 12.30pm, trwy garedigrwydd Gwesty’r Garden, Bangor.

*Gall yr inciau traddodiadol a ddefnyddir staenio, felly gwisgwch ddillad addas (bydd nifer cyfyngedig o ffedogau ar gael).

www.bangor.ac.uk/confucius-institute

Gweithdy Caligraffi

Gweithdy Caligraffi


JOHN WICKENS ffotograffydd (1864 – 1936)

17 Ionawr – 28 Chwefror, 2015

Detholiad bychan o waith y ffotograffydd o Fangor, John Wickens.

Fe restrir John Wickens yn y Suttons Directory of North Wales (1889) fel un o bedwar ffotograffydd a weithiai ym Mangor. Cymerodd drosodd fusnes ei dad yng nghyfraith yn Bangor Uchaf ac yn ddiweddarach agorodd stiwdio newydd y Retina Studio yn 2 Ffordd y Coleg, Bangor Uchaf. Erbyn 1903 yr oedd hefyd yn berchen ar y Photographic Studio yn 43 Stryd Fawr, Bangor.  Comisiynwyd John Wickens i dynnu nifer o gyfresi o luniau swyddogol yn ogystal a phortreadau o ddinasyddion blaenllaw megis David Lloyd George.  Tynnodd nifer o luniau hefyd a oedd yn dangos bywyd gwaith a chymdeithasol pob dydd pobl yr ardal yn ogystal a golygfeydd lleol.  Yn yr arddangosfa gwelir rhai golygfeydd o ddinas Bangor a’r ardal gyfagos ynghyd a lluniau swyddogol o gynrychiolwyr y Gyngres Geltaidd pan iddynt gwrdd yng Nghaernarfon yn 1904.  Bu farw ym 1936 yn saith deg ag un oed ac fe dalwyd  teyrnged iddo yn y papurau newydd lleol fel “famed photographer”.

Mae’r ffotograffau a’r sleidiau gwydr gwreiddiol yn rhan o gasgliad ffotograffau Gwasanaeth Archifau Gwynedd.

John Wickens o flaen y Retina Studio, Ffordd y Coleg / Retina Studio, College Road

John Wickens o flaen y Retina Studio, Ffordd y Coleg / Retina Studio, College Road


AR LIN MAM

IONAWR 17- 28 CHWEFROR

Bydd llawer o wneuthurwyr yn cael eu magu wedi eu hamgylchynu â defnyddiau a thrugareddau gwnïo, ac yn cael eu dysgu i wnïo, gwau, brodio, cwilitio a chrosio gan eu mam a’u mam-gu. Mae’r technegau a ddysgwyd ar lin eu mam yn golygu bod gan y gwneuthurwyr hyn hunaniaeth unigryw a gorffennol cyffredin. Mae eu gwaith yn cyfeirio at orchwylion menywod a threftadaeth y cartref yn ogystal â chyfeillgarwch, cariad a llawenydd. Mae’r artistiaid yn cynnwys: Kirsty Anderson, Julie Arkell, Jessie Chorley, Louise Francis Evans, Caren Garfen, Kate Jenkins, Lynn Setterington & Ruth Singer

Arddangosfa deithiol Canolfan y Celfyddydau Llantarnam Grange

Ar Lin Mam / On My Mother's Knee